Cabinet de avocat in Brasov


Drept Civil

"Nemo plus juris ad alium transfere potest, quam ipse habet." Nimeni nu poate sa transfere mai multe drepturi decat are sau ceva ce nu are

Drept civil

Serviciile de asistență juridică prestate de avocat vizeaza actiuni si cereri avand ca obiect:

 • Actiuni in pretentii;
 • Revendicare imobiliara si mobiliara;
 • Rezolutiunea si rezilierea contractelor;
 • Granituire;
 • Succesiuni, mostenire, partaj succesoral/iesire din indiviziune;
 • Raspundere civila delictuala si contractuala;
 • Actiuni avand ca obiect nulitatea actelor juridice;
 • Uzucapiune si accesiune;
 • Evacuare;
 • Recuperari debite, executari silite si lichidari judiciare: Asistenta juridica si reprezentare in contestatii la executare, validare poprire si in orice actiune judiciara in legatura cu executarea silita;
 • Cerere de valoare redusă;
 • Actiuni avand ca obiect obligatie de a face;
 • Ordonanţă preşedinţială;
 • Asistenta juridica pentru negocierea si/sau redactarea de contracte precum vanzare – cumparare, imprumut, comodat, inchiriere, ETC.;
 • Reprezentarea clientilor la OCPI (Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara) Brașov in vederea realizarii intabularilor, notarilor si altor inscrieri in cărțile funciare.